Menu

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar yang memberikan kuliah di program studi Matematika FMIPA UNISBA merupakan dosen tetap dan dosen luar biasa lulusan perguruan tinggi terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. Semua dosen yang mengajar sudah bergelar Master, dan beberapa diantaranya sudah Doktor dan Guru besar.

 1. M. Ansjar, Ph.D. (NY University, Amerika Serikat)
 2. Ravi A. Salim., Ph.D. (IOWA, Amerika Serikat)
 3. Ing. H. Suparno Satria, DEA. (Perancis)
 4. Yani Ramdani., Dra., M.Pd. (UNPAD/UPI)
 5. Didi Suhaedi, S.Si., M.Kom. (UNPAD/UGM/UPI)
 6. Suliadi, Ph.D. (IPB/UPM Malaysia)
 7. Yusuf Fajar, Drs., M.Si. (ITB/UGM)
 8. Eti Kurniati, Dra., M.Si. (ITB/UNPAD)
 9. Onoy Rohaeni, Dra., M.Sc. (UNISBA/UGM)
 10. Farid Hirji B, Drs., M.Pd. (UNPAD)
 11. Yurika Permanasari, S.Si., M.Kom. (UNPAD/UI)
 12. Erwin Harahap, S.Si., M.Sc.* (UNPAD/KEIO JAPAN)
 13. Icih Sukarsih, S,Si., M.Si. (UNISBA/UGM)
 14. Lisnur Wachidah, Dra., M.Si. (UNPAD)
 15. Siti Sunendiari, Dra., M.Si. (UNISBA/IPB)
 16. Respitawulan, S.Si., M.Si. (ITB)
 17. Gani Gunawan, S.Si., M.Si. (UNPAD/ITB)

*) sedang menempuh Studi Doktor di luar negeri